Szanowni Państwo,
Plakat W roku 2017 przypada 15 rocznica utworzenia Stowarzyszenia Polska Rada Resuscytacji,
a także mijają 2 lata od publikacji najnowszych Wytycznych Resuscytacji 2015. Z tej okazji Polska Rada Resuscytacji organizuje w Krakowie w dniach 15 i 16 grudnia 2017 roku VII Międzynarodowy Kongres pod hasłem “15 lat Implementacji Wytycznych Resuscytacji w Polsce”. Kongres ten będzie podsumowaniem wdrażania Wytycznych resuscytacji w praktyce, ale także okazją do nakreślenia dalszych możliwych planów rozwojowych Medycyny Resuscytacji sięgających nawet roku 2050.

Tematyka dwudniowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji obejmie najważniejsze dla implementacji wytycznych problemy przedstawione w każdym z 11 rozdziałów Wytycznych 2015 i będzie dostępna na stronie www.prc.krakow.pl w marcu br.

Wybrane zagadnienia Kongresu powiązane z rozwojem Medycyny Resuscytacji w przyszłości obejmą:

• Aktualne możliwości szybkiego rozpoznania ryzyka i miejsca wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, natychmiastowej prewencji oraz interwencji
z wykorzystaniem biosensorycznych systemów monitorowania czynności życiowych
i lokalizacji zdarzenia poprzez GPS (global positioning system)

• Powszechna edukacja społeczna młodzieży i dorosłych w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy zgodnie z zasadą interakcji
z dyspozytorem medycznym w oparciu o zasadę “to system ratuje życie” (it takes a system to safe a life)

• Rozpowszechnienie publicznego dostępu do AED i sposobów dostarczania nowoczesnych defibrylatorów z analizą fali migotania (waveform analysis-guided defibrillation)
z wykorzystaniem technologii dronów włącznie • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
w tym farmakoterapia w oparciu o odpowiedź hemodynamiczną (goal- directed resuscitation) z wykorzystaniem ciśnienia rozkurczowego w aorcie i ultrasonografii, nowoczesnych metod mechanicznego uciskania klatki piersiowej i pozaustrojowych technik resuscytacji (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation - eCPR)

• Leczenie przyczynowe po przywróceniu spontanicznego krążenia w oparciu o szybką
i nowoczesną diagnostykę kardiologiczną włącznie oraz kontrolę temperatury (ultrafast cooling), neuroprotekcję a także rokowanie neurologiczne umożliwiające prewencję nagłego zatrzymania krążenia oraz unikanie terapii daremnej (to prevent the cardiac arrest or make do not attempt CPR decision)


Pozdrawiam serdecznie
podpis Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, luty 2017

Szczegóły wkrótce ......