Zdjęcie

Szanowni Państwo,
Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji Wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji miało na celu przybliżyć Państwu główne założenia aktualnych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z uwzględnieniem zmian w porównaniu z Wytycznymi 2010. W sześciu sesjach tematycznych przedstawione zostały praktyczne aspekty Wytycznych. Pierwsza pomoc jest nowym rozdziałem w Wytycznych 2015, który adresowany jest zarówno do personelu medycznego, jak i do ogółu społeczeństwa. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) musi być rozumiana jako systemowe działanie, w którym jedynie natychmiastowa reakcja społeczeństwa może zwiększyć przeżywalności NZK w dobrym stanie neurologicznym. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne powinny skupiać się na jakości i monitorowaniu skuteczności resuscytacji prowadzonej zgodnie z Algorytmem 2015. W wybranych sytuacjach jak np. w hipotermii głębokiej mają zastosowanie zaawansowane, pozaustrojowe techniki resuscytacyjne. W czasie Sympozjum przedstawione zostały nowe algorytmy, które chronią zarówno przed wystąpieniem zatrzymania krążenia, jak i ułatwiają resuscytację w NZK z przyczyn odwracalnych, także dzieci i noworodków, w sytuacjach szczególnych oraz u pacjentów z chorobami towarzyszącymi. Leczenie ukierunkowane na cel, którym jest przeżywalność w dobrym stanie neurologicznym oraz prognozowanie po powrocie spontanicznego krążenia to nowe rozdziały w Wytycznych 2015. Zarówno problemy edukacji jak i etyki w resuscytacji krążeniowo-oddechowej są szeroko i szczegółowo omówione w Wytycznych 2015 (www.cprguidelines.eu). Każdy pracownik ochrony zdrowia zobowiązany jest do ciągłego zdobywania i utrzymania praktycznej wiedzy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także do poznania uwarunkowań prawnych i etycznych podejmowania i nie podejmowania RKO zanim będzie zaangażowany w realną sytuację, w której będzie musiał podejmować decyzje dotyczące resuscytacji.


Pozdrawiam serdecznie

podpis Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji