PUNKTY EDUKACYJNE

Zaloguj się

PUNKTY EDUKACYJNE

Ze względu na Wirtualny charakter Sympozjum istnieje możliwość własnoręcznego uzupełnienia wpisu do książeczek doskonalenia zawodowego w ilość punktów 5, na podstawie otrzymanego certyfikatu.

Jeżeli natomiast niezbędna jest pieczątka, prosimy o przesłanie książeczki do nas na adres w stopce, koniecznie z adresem zwrotnym (ryzyko związane z pocztą) :

Sekretariat
Polska Rada Resuscytacji
ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 12 44 66 971

Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, uczestniczących w wirtualnym sympozjum pt. "Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji" , będą przyznawane zgodnie z §6.1 oraz §7.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia 13.12.2019 (Dz.U. 2019 poz. 2464) w ilości 5 punktów za udział w Sympozjum, na podstawie zaświadczenia jakim jest certyfikat otrzymany po Sympozjum.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczących w wirtualnym sympozjum pt. "Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji", będą przyznawane punkty edukacyjne w ilości 6 punktów za udział w Sympozjum, na podstawie zaświadczenia jakim jest certyfikat otrzymany po Sympozjum.

Top