PROGRAM

Zaloguj się


        GŁÓWNY PARNET MEDIALNY :

        Sponsorzy :

PROGRAM

Godz. 8.45 – 9.00 Wprowadzenie i otwarcie Sympozjum
Janusz Andres, Marta Dembkowska

Sesja I. 9.00 – 10.00 Systemowe aspekty leczenia nagłego zatrzymania krążenia.
Grzegorz Cebula (Prowadzący),
1. Grzegorz Cebula - System ratuje życie,
2. Magdalena Żurowska – Wolak - Rola dyspozytora w systemowym leczeniu NZK,
3. Wojciech Serednicki - Zespoły wczesnego reagowania w szpitalu
4. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

10:00-10:15 Wirtualna prezentacja stoisk firmowych

Sesja II. 10.15 - 11.15 Pierwsza pomoc i podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna
Jerzy Jaskuła (Prowadzący)
1. Jerzy Jaskuła Pierwsza pomoc,
2. Maria Adamczyk - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych
3. Tomasz Górecki - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci
4. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

11:15-11:30 Wirtualna prezentacja stoisk firmowych

Sesja III. 11.30 -12.30 Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i noworodków.
Marta Dembkowska (Prowadząca)
1. Marta Foryś – Algorytm ALS
2. Rafał Surmacz - Algorytm PALS
3. Tomasz Szczapa - Algorytm NLS
4. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

12:30-13:30 Przerwa obiadowa

Sesja IV. 13.30 -14.45 Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w sytuacjach szczególnych
Marta Dembkowska (Prowadząca)
1. Tomasz Darocha - Leczenie w hipotermii głębokiej,
2. Grzegorz Cebula – Resuscytacja w urazach.
3. Rafał Drwiła – Pozaustrojowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (eCPR)
4. Marta Dembkowska – Sytuacje szczególne - główne zmiany
5. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

14:45-15:00 Wirtualna prezentacja stoisk firmowych

Sesja V. 15:00-16:00 Opieka poresuscytacyjna
Paweł Krawczyk (Prowadzący)
1. Paweł Krawczyk - Jak leczyć chorych po NZK?
2. Rafał Depukat – kontrola temperatury docelowej,
3. Michał Kochana/Wojciech Mudyna - Neuroprognozowanie
4. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

16:00-16:15 Wirtualna prezentacja stoisk firmowych

Sesja VI. 16.15 – 17.15 Etyka, edukacja, dawstwo narządów do przeszczepu
Janusz Andres (Prowadzący)
1. Janusz Andres - Etyka,
2. Marta Dembkowska - Edukacja,
3. Elżbieta Byrska-Maciejasz - Dawstwo narządów
4. Interaktywna dyskusja Wykładowców z uczestnikami

17.15 – 17.30 Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum
Janusz Andres, Marta DembkowskaJanusz Andres
Janusz Andres
Rafał Depukat
Rafał Depukat
Jerzy Jaskuła
Jerzy Jaskuła
Marta Foryś
Marta Foryś
Marta Dembkowska
Marta Dembkowska
Magdalena Żurowska – Wolak
Magdalena Żurowska – Wolak
Grzegorz Cebula
Grzegorz Cebula
Maria Adamczyk
Maria Adamczyk
Tomasz Górecki
Tomasz Górecki
Rafał Surmacz
Rafał Surmacz
Tomasz Szczapa
Tomasz Szczapa
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
Elżbieta Byrska-Maciejasz
Elżbieta Byrska-Maciejasz
Wojciech Mudyna
Wojciech Mudyna
Tomasz Darocha
Tomasz Darocha
Paweł Krawczyk
Paweł Krawczyk
Wojciech Serednicki
Wojciech Serednicki
Michał Kochana
Michał Kochana

Top