Sympozjum on-line

Ważna informacja dla zarejestrowanych !!!

Możliwość rejestracji do 8 kwietnia 2021 roku !!!

Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji Wirtualne Sympozjum
Polskiej Rady Resuscytacji
z okazji 20-lecia działalności
Kraków Sobota 10 kwietnia 2021

Zaloguj sięDrogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,


Jednodniowe Wirtualne Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji Wytyczne 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji odbędzie się w sobotę w dniu 10 kwietnia 2021 roku (www.prc.krakow.pl) i ma na celu przybliżyć Państwu główne założenia aktualnych Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej z uwzględnieniem zmian w porównaniu z Wytycznymi 2015 oraz pandemii koronawirusa. W sześciu godzinnych sesjach tematycznych przedstawione zostaną praktyczne aspekty Wytycznych w zakresie systemowych aspektów efektywnego leczenia nagłego zatrzymania krążenia, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej u dorosłych i dzieci, zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, resuscytacji dzieci i noworodków, resuscytacji w sytuacjach szczególnych, leczenia po powrocie spontanicznego krążenia, pierwszej pomocy, a także etyki i edukacji. Planujemy interaktywne Sesje Firmowe oraz wirtualne stoiska sprzętu medycznego oraz leków stosowanych w resuscytacji.
Pozostańcie bezpieczni i do zobaczenia on-line
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji.

Top